Montaż systemów ogrzewania

System ogrzewania to skomplikowana infrastruktura techniczna, która obejmuje wszelkiego rodzaju urządzenia, w tym obiekty podwyższonego ryzyka (kotły grzewcze), rurociągi i kanały wentylacyjne, instalacje wodny-kanalizacyjne, przewody elektryczne i wiele innych. Aby połączyć to wszystko w jeden, prawidłowo funkcjonujący i bezpieczny system inżynieryjny, wiedza i doświadczenie specjalistów są konieczny. We wielu rodzajów prac instalacyjnych wymagane są nie tylko specjalne kwalifikacje specjalistów i specjalnych narzędzi, ale także pozwolenie na wykonywanie niektórych rodzajów prac.
Na przykład podczas uruchamiania kotłów gazowych lub pelletowych, zintegrowanych z systemem grzewczym pomp ciepła lub kolektorów słonecznych, instalator musi ukończyć szkolenie i uzyskać certyfikat od producenta sprzętu. Jest to warunek wstępny, który jest niezbędny do ustawienia drogiego urządzenia grzewczego w ramach gwarancji.
Nasza firma gwarantuje doskonałe warunki i najlepsze ceny, możliwość uzyskania dodatkowych rabatów na sprzęt grzewczy, usługi projektowe i utrzymanie systemu  inżynieryjnego.
Pracownicy zespołów instalacyjnych naszej firmy są wąsko-wyspecjalizowane i wykonują prace tylko za swoim profilem. Takie podejście do pracy zapewnia osiągnięcie maksymalnych wyników za krótki termin, przy instalacji zewnętrznych i wewnętrznych systemów technicznych, kotłów, palników, wszystkich urządzeń grzewczych i pomocniczych.
Nasi specjaliści muszą przejść szkolenie nie tylko od producentów sprzętu inżynieryjnego, kotłów grzewczych i elementów systemu inżynieryjnego, ale także regularnie doskonalić swoje umiejętności w naszym własnym centrum szkoleniowym. Dwa razy w roku instalatorzy przechodzą komisję kwalifikacyjną, która gwarantuje każdemu naprawdę wysoki poziom prac instalacyjnych przy instalacji wewnętrznych i zewnętrznych systemów technicznych.
Zespoły instalacyjne WDS Energy wykonują codziennie:
• Montaż kotłowni
• Instalacje kotłów
• Fotowoltaika
• Pompy ciepła
• Kolektory słoneczne
• Palniki na pellet dla kotłów zasypowych
• Palniki na pellet dla pieców piekarniczych
• Palniki na pellet dla suszarni do ziarna
• Instalacje systemów inżynierskich
• Montaż systemów ogrzewania

Instalacja całego sprzętu reprezentowanego przez naszą firmę, z gwarancją do 5 lat!
WDS Energy ma wszystkie niezbędne pozwolenia na każdy rodzaj pracy.