Instalacje systemów inżynierskich

System inżynieryjny to skomplikowana infrastruktura techniczna, która obejmuje wszelkiego rodzaju urządzenia, w tym obiekty podwyższonego ryzyka (kotły grzewcze), rurociągi i kanały wentylacyjne, instalacje sanitarne (hydraulika), przewody elektryczne i wiele innych. Aby połączyć to wszystko w jeden, prawidłowo funkcjonujący i bezpieczny system inżynieryjny, wiedza i doświadczenie specjalistów są konieczny. We wielu rodzajów prac instalacyjnych wymagane są nie tylko specjalne kwalifikacje specjalistów i specjalnych narzędzi, ale także pozwolenie na wykonywanie niektórych rodzajów prac. Na przykład podczas uruchamiania kotłów gazowych lub pelletowych instalator musi posiadać odpowiedni certyfikat od firmy producenta, który jest niezbędny do ustawienia kotłów grzewczych w ramach gwarancji.
Nasza firma gwarantuje doskonałe warunki i najlepsze ceny, możliwość uzyskania dodatkowych rabatów na sprzęt grzewczy, usługi projektowe i utrzymanie systemu  inżynieryjnego.
Pracownicy zespołów instalacyjnych naszej firmy są wąsko-wyspecjalizowane i wykonują prace tylko za swoim profilem. Takie podejście do pracy zapewnia osiągnięcie maksymalnych wyników za krótki termin, przy instalacji zewnętrznych i wewnętrznych systemów technicznych, kotłów, palników, wszystkich urządzeń grzewczych i pomocniczych.
Nasi specjaliści muszą przejść szkolenie nie tylko od producentów sprzętu inżynieryjnego, kotłów grzewczych i elementów systemu inżynieryjnego, ale także regularnie doskonalić swoje umiejętności w naszym własnym centrum szkoleniowym. Dwa razy w roku instalatorzy przechodzą komisję kwalifikacyjną, która gwarantuje każdemu naprawdę wysoki poziom prac instalacyjnych przy instalacji wewnętrznych i zewnętrznych systemów technicznych.
Zespoły instalacyjne WDS Energy wykonują codziennie:
• Montaż kotłowni
• Instalacje kotłów
• Fotowoltaika
• Pompy ciepła
• Kolektory słoneczne
• Palniki na pellet dla kotłów zasypowych
• Palniki na pellet dla pieców piekarniczych
• Palniki na pellet dla suszarni do ziarna
• Instalacje systemów inżynierskich
• Montaż systemów ogrzewania

Instalacja całego sprzętu reprezentowanego przez naszą firmę, z gwarancją do 5 lat!
WDS Energy ma wszystkie niezbędne pozwolenia na każdy rodzaj pracy.